מאגר מים 80 מ"ק מפייברגלס.

מאגר מים 80 מ"ק מפייברגלס.